servis

Kao ovlašteni Xerox partner nudimo usluge servisiranja i održavanja Xerox uređaja. Serviseri su stručno osposobljeni u Xerox edukativnim centrima po pojedinim programima, opremljeni originalnim dijelovima i potrošnim materijalom, servisnom dokumentacijom, specijalnim instrumentima i alatima, čime se postiže vrhunska profesionalnost i kvaliteta usluge.

FSMA održavanje

Potpuno održavanje sustava (FSMA)
Raspoloživost, pouzdanost i jednostavnost dobivaju novo značenje.
Xerox nudi svojim kupcima u višem uredskom i produkcijskom okruženju optimalni model održavanja uređaja, na način potpunog održavanja sustava (Full Service and Maintainance Agreement – FSMA). Kupci prvenstveno cijene predvidljivost troökova održavanja, kao i mogućnost nabave rezervnih dijelova i servisne podrške te plaćanje prema stvarnoj potrošnji.

resource
Xerotrade_ured
Zašto se odlučiti za potpuno održavanje sustava?
Predstavljamo Vam nekoliko najčešćih razloga zbog kojih se kupci odlučuju za održavanje uređaja po modelu potpunog održavanja sustava (FSMA):
 -Predvidljivost troškova neovisno od pokrivenosti ispisa bojom
 -Plaćanje po napravljenim otiscima
 -Jamči optimalnu raspoloživost uređaja
 -Kupac ne veže novac u zalihu potrošnog materijala koji je uključen u cijenu ispisa
 -Jamči vrijeme odaziva, u slučaju pogrešaka odnosno neispravnosti
 -Kratak nabavni rok za potrošni materijal te kratko vrijeme čekanja servisa
 -Garancija za djelovanje uređaja i za sve rezervne dijelove, kroz cjelokupno razdoblje trajanja ugovora
 -Potrebna zaliha rezervnih dijelova i potrošnog materijala kod izvođača te usluga servisa značajno skraćuje vrijeme popravka
 -Posebno poželjno kada je zahtjev kupca osiguravanje neometanog rada uređaja, ključno za poslovni proces kupca

Uređaji koji su uključeni u model FSMA su svi produkcijski uređaji, te uredski uređaji koji spadaju u seriju WorkCentre: 52xx, 53xx, 57xx, 58xx, 71xx, 75xx, 78xx te ColorQube 93xx.
Kupac prilikom kupnje izabere izvođača servisnih usluga s liste ovlaštenih servisnih partnera, koju dobije kod prodavača uređaja te s njim sklapa ugovor.

Xerox T&M (Time & Materials)

Xerox T&M predstavlja klasičan paušalni ugovor o održavanju i servisiranju Xerox opreme gdje se svaka servisna intervencija posebno naplaćuje i to kroz cijenu rada, ugrađenih rezervnih djelova i potrošnog materijala pojedinačno.